Facultatea de Litere

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Noutăţi

 

CONFERINȚA Ștefan Petică - 140. Restituiri (Comunicat de presă)

 

CALENDARUL ÎNSCRIERII ȘI AL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI DE LICENŢĂ / DISERTAȚIE SESIUNEA FEBRUARIE 2017

 

REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU GRADAŢIA DE MERIT ACORDATĂ PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR

 

The Ninth Student Competition, American Studies, 15 January - 11 May, 2017

 

Mobilități Erasmus+ pentru cadre didactice și personal administrativ, 2016-2017

 

Prof.univ.dr. Vladimir Iliescu - Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova

 

A XII-a ediţie a Conferinţei Naţionale Anuale a Asociaţiei de Ştiinţe Etnologice din România la Universitatea din Craiova

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE OBŢINERE A GRADAŢIEI DE MERIT PENTRU PERIOADA 2016 - 2021

 

Gradații de merit

 

Bursele Telekom România pentru studenții anului I, licență

 

ANUNŢ IMPORTANT privind examenul de licență/disertație iulie 2017

 

Centrul de Limbă şi Cultură Poloneză

 

Lansarea volumului Minorities in Oltenia. Cultural studies

 

Condiții bursă sem. I (2016-2017)

 

Comunicat de presă ElitMod 2016

 

Comunicat de presă CIC2016

 

Curs de pregătire pentru susținerea examenului IELTS

 

Anunț selecție Erasmus+ octombrie 2016, locuri disponibile Erasmus+ octombrie 2016

 

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017

 

ANUNȚ: CARNETE ȘI ÎNMATRICULĂRI

 

CALENDARUL ÎNMATRICULĂRII LA CONVERSIE PROFESIONALĂ 2016 - ETAPA A DOUA

 

CALENDARUL ÎNMATRICULĂRII LA MASTERAT 2016

 

CONCURS DE ADMITERE MASTERAT SEPTEMBRIE 2016

 

ADMITERE LICENȚĂ (etapa a IIa) 19-22 septembrie 2016

 

TEMATICĂ ADMITERE DOCTORAT 2016

 

CAZARE AN UNIVERSITAR 2016-2017: acte necesare, taxe

 

ANUNȚ: CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA MASTERAT 2016

 

Oportunitate de angajare pentru studenți - Auchan Craiova

 

Anunț: Calendarul înmatriculărilor (etapa a IIa)

 

Programe de conversie profesională: Limba şi literatura română, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

 

Anunțuri admitere: calendarul înmatriculărilor, eliberarea dosarelor candidaților respinși, taxele de școlarizare

 

Rezultate admitere (sesiunea iulie 2016)

 

Anunț important: proba eliminatorie la specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR (sesiunea iulie 2016)

 

Calendarul admiterii la Facultatea de Litere - sesiunea iulie 2016 (etapa I)

 

Cursuri de pregătire pentru profesori în vederea susținerii examenului de gradul al II-lea

 

ANUNŢ IMPORTANT PENTRU ABSOLVENŢII 2016 LICENŢĂ / DISERTAŢIE

 

Acad. Dumitru Radu Popescu – Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova

 

- Calendarul alegerilor pentru funcția de director de departament la Departamentul de studii anglo-americane şi germane - Lect.univ.dr. Sorin CAZACU (CV, Plan managerial)

 

Premii la Colocviului Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu” Ediţia a XLII, 19-20 mai 2016

 

Oportunitate de angajare pentru studenți - Telus International

 

Colocviu aniversar 50 ans de francais a l'Universite de Craiova

 

Ateliere de lucru pentru profesori conduse de pedagogul belgian Charles Pepinster

 

Tabere studențești 2016

 

The Eighth Student Competition, American Studies, 1 April - 26 May, 2016

 

Anunț referendum

 

Raportul de activitate a Decanului Facultății de Litere (2015-2016)

 

Conditii burse sem. II 2015-2016

 

Rezultate concursuri

 

Activitate informativă antidrog

 

- CONCURS POSTURI DIDACTICE DE LECTOR - poziția 20, pozitia 24

 

- Anunt post secretar

 

- Calendarul alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere din Universitatea din Craiova

 

- Oportunități de angajare la Serviciul de Informații Externe

 

- Facilitarea tranziției de la studiu la piața muncii a studenților filologi și a celor de la comunicare, prin servicii integrate și inovatoare

 

- Revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural al minorităților din Oltenia în contextul diversității culturale

 

- În atenția studenților Facultății de Litere

 

- Deschiderea anului universitar 2015-2016

 

- ANUNȚ IMPORTANT: În atenția cadrelor didactice care doresc să se înscrie la Programul de conversie în Pedagogia învățământului primar și preșcolar

 

- ANUNȚ IMPORTANT PENTRU CANDIDAȚII LA SPECIALIZAREA ARTELE SPECTACOLULUI (SESIUNEA IULIE 2015)

 

- ANUNȚ IMPORTANT PENTRU CANDIDAȚII LA SPECIALIZĂRILE: INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO, INTERPRETARE MUZICALĂ - INSTRUMENTE, PEDAGOGIE MUZICALĂ (SESIUNEA IULIE 2015)

 

- ANUNȚ IMPORTANT PENTRU CANDIDAȚII LA SPECIALIZAREA PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR (SESIUNEA IULIE 2015)

 

- The 14-th International Conference LANGUAGE, LITERATURE, AND CULTURAL POLICIES - "MAPPING AND RE-MAPPING IDENTITIES: DILEMMAS AND CHOICES", Craiova, October 22-23, 2015

 

- Anunț important pentru absolvenții 2015 (Licență și Master)

 

- Prezentarea programului de master Langue française, didactique et littératures dans l’espace francophone

 

- Tabere studențești 2015

 

- Aniversarea unui an de la deschiderea Centrului de Limbă şi Cultură Poloneză din cadrul Universității din Craiova

 

- In atentia studentilor: Workshop Pirelli (26 martie 2015)

 

- Cursuri de antreprenoriat in cadrul proiectului „Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov"

 

- PLANIFICAREA EXAMENELOR - SESIUNEA IARNA 2015

 

- 2nd Global Meeting "Fears and Anxieties in the 21st Century" (Call for Papers)

 

- Conferința "Polonezi în România – doar un trecut de seamă sau şi un viitor promiţător?" (12.11.2014)

 

- Comunicat de presa : burse de excelență Telekom

 

- Anunț selecție pentru mobilități și plasamente Erasmus sem. II 2014-2015

 

- Candidații înscriși în turul al II-lea de alegeri pentru funcția de director de departament de la Departamentul de comunicare, jurnalism și științe ale educației: conf.univ.dr. Gabriela Rusu-Pasarin - CV, Program managerial; conf.univ.dr. Stefan Vladutescu - CV, Program managerial; conf.univ.dr. Claudiu Bunăiașu - CV, Program managerial

 

- Expoziția consacrată refugiaților polonezi în România

 

- Calendarul alegerilor pentru funcția de director de departament la Departamentul de limba română și literatura română (lect.univ.dr. Ovidiu Draghici - CV, Program managerial) și la Departamentul de comunicare, jurnalism și științe ale educației (conf.univ.dr. Gabriela Rusu-Pasarin - CV, Program managerial; conf.univ.dr. Stefan Vladutescu - CV, Program managerial)

 

- Anunţ important pentru absolvenţii 2014 (licenţă / disertaţie)

 

- Calendarul înscrierii la examenul de licenţă / disertaţie sesiunea iulie 2014

 

- Inaugurarea expoziției de artă fotografică “Culorile ortodoxiei. Polonia.”

 

- Calendar Alegeri Partiale Consiliu, Senat (sept. 2014)

 

- Calendar Alegeri D8 (sept. 2014) , CV si Program managerial (Conf.univ.dr. Florentina Anghel)

 

- Anunt restante 2013-2014‏, Nota cu privire la plata creditelor din anii anteriori

 

- Tabere studentesti 2014‏

 

- In atentia studentilor si absolventilor cu studii in strainatate‏

 

- Ford Driving Skills for Life 24 mai 2014

 

- Stagii pentru studenti (Pirelli Romania) UPDATE 14 mai 2014

 

- Internship pentru studenti si masteranzi in domeniul resurselor umane (Lugera) - UPDATE MAI 2014

 

- The Sixth Student Competition, American Studies, 10 April - 6 June, 2014

 

- Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă - Prelungirea perioadei de inscriere

 

- “Filme româneşti în afişul polonez” - expoziție de afişe poloneze

 

- Stagii pentru studenti si masteranzi in domeniul resurselor umane (Renault Romania)

 

- Centrul de Studii Est-Europene: burse în Polonia

 

- Conferința Consorțiului de Informatizare pentru Limba Română "Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române", Craiova, 18-19 septembrie 2014

 

- Anunt concurs (post de referent la Centrul Cultural Polonez)

 

- Conferința Internațională de Științe Umaniste și Sociale - "Creativitate, Imaginar, Limbaj", Craiova, 16-17 mai 2014

 

- Colocviul ”CONCEPTE DESCHISE”

 

- Deschiderea Centrului Cultural Polonez

 

- Vernisajul expoziţiei de presă bulgară "Născută liberă"

 

- Dr Cătălin Ghiţă, director de proiect Inter-Disciplinary.Net, Oxford

 

- Master limba engleză și limba franceză - Traducere și terminologie juridică europeană: Ghid de prezentare

 

- Modulul psihopedagogic: anunt inmatriculare, acte necesare, perioada de inmatriculare

 

- Rezultate Admitere Septembrie 2013 - Licenta si Master

 

- Inmatriculari Licenta - Sesiune Septembrie 2013

 

- Concurs admitere TAXA - forma Licenta - 17-18 septembrie 2013

 

- Contestatii Master

 

 

- Inmatriculari Master

 

 

- Planificarea Concursului de Doctorat - Sesiunea Septembrie 2013

 

- Concurs de admitere Master - Septembrie 2013

 

 

- Concurs de admitere - Actorie - Sesiunea septembrie 2013

 

 

- Planificarea restanţelor şi creditelor - Septembrie 2013 - ZI şi I.D.

 

 


- Admitere doctorat - Septembrie 2013 ; Repartizarea locurilor - admitere doctorat 2013

 

 

Conturile de donaţii ale Universităţii din Craiova, pentru reabilitarea Gradinii Botanice

 

- Reviste online - ARGOTICA

 

 


ANUL ACADEMIC 2016-2017

* Oferta Facultăţii de Litere a Universităţii din Craiova pentru anul academic 2016-2017 este structurată în aşa fel încât să răspundă unor cerinţe multiple ale absolvenţilor de liceu din zona Olteniei şi din întreaga ţară.

* Facultatea noastră dispune de un corp profesoral foarte bine pregătit, apt să facă faţă cerinţelor unui învăţământ modern, pliat pe rigorile pieţei şi pe formarea unor absolvenţi de excelentă calitate.

* Programele de studiu oferite sunt în concordanţă cu exigenţele actuale ale compatibilizării paneuropene ale formelor de învăţământ similare. Facultatea de Litere are 28 de parteneri în Europa în cadrul Programului Socrates-Erasmus, co-finanţat din fonduri PHARE, oferind zeci de burse de studiu, pe un semestru sau un an academic întreg, în Franţa, Italia, Spania, Belgia, Germania, Austria, Grecia, Suedia.

* Studenţii au şi posibilitatea de a participa gratuit la Cursuri de vară în Bulgaria şi Macedonia.

* De asemenea, studenţii sunt antrenaţi pentru sincronizarea cu piaţa europeană de valori, diplomele eliberate de Facultatea de Litere contribuind direct la o inserţie mai simplă în societatea integrată care va fi Uniunea Europeană.

* Deschiderea spre Occident este accentuată şi prin mobilităţile profesorilor de la Facultatea de Litere, cei mai mulţi dispunînd de stagii de pregătire şi documentare în străinătate, unde au şi predat la cote moderne.

* În facultatea noastră există un număr de 11 cercuri ştiinţifice studenţeşti, care au rolul de a forma şi optimiza abilităţi de cercetare în arii dintre cele mai diverse: limba şi literature română, limbi şi literaturi străine, comunicare şi discursuri mediatice, stilistică, poetică.

* Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova oferă un parcurs de studii complet, în varianta Licenţă-Master-Şcoală doctorală.


 © 2013.Facultatea de Litere.Toate drepturile rezervate.

Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13; tel.: 0251.41.44.68