Pagina in Romana This Page in English Cette page au Francais Universitatea din Craiova
Structura
Activitate Contractuala
Prezentare proiecte de cercetare
Centre de Cercetare
Platforme / laboratoare de formare si cercetare interdisciplinara
Doctorat
Manifestari Stiintifice
Publicatii
Regulamente,strategii,alte documente
Raport de autoevaluare
Rapoarte privind activitatea de cercetarea stiintifica
Pagina Universitatii

Informatii actualizate la:
 

M.Ed.C-C.N.C.S.I.S. (CNCSIS )
- ( )
pentru anul 2004Lista proiectelor:


 

Titlul temei: ALGORITMI EVOLUATI DE CONDUCERE A SISTEMELOR NELINIARE. APLICATII LA STRUCTURILE ROBOTICE
Director proiect: IONETE COSMIN
Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica
Proiect definit în anul curent


Titlul temei: AMELIORAREA AGROCHIMICA SI ECOLOGICA A TERENURILOR DEGRADATE DE EXPLOATARILE MINIERE LA SUPRAFATA
Director proiect: MOCANU ROMULUS
Facultatea de Agricultura
Proiect definit în anul curent


Titlul temei: ARHITECTURI ROBOTICE SPECIALIZATE DESTINATE OPERARII IN MEDII CU GRAD DE PERICULOZITATE SPORIT
Director proiect: BIZDOACA NICU-GEORGE
Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica
Proiect definit în anul curent


Titlul temei: ASIGURAREA SI MENTINEREA UNEI VITICULTURI DURABILE IN OLTENIA IN ANII CU REGIM TERMOHIDRIC SUBOPTIMAL (ATIPIC)
Director proiect: OLTEANU ION
Facultatea de Horticultura
Proiect definit în anul curent


Titlul temei: BAZA DE DATE MULTIMEDIA CU SUPORT DISTRIBUIT PENTRU IMAGISTICA MEDICALA
Director proiect: BURDESCU DUMITRU DAN
Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica
Proiect definit în anul curent


Titlul temei: CALITATEA ENERGIEI IN SISTEMELE DE ACTIONARE CU MOTOARE ASINCRONE SI CONVERTOARE STATICE DE TENSIUNE SI FRECVENTA
Director proiect: POPESCU MIHAELA
Facultatea de Electromecanica
Proiect definit în anul curent


Titlul temei: CAPTAREA IMAGINILOR SI ANALIZA CINEMATICA A MISCARILOR CU AJUTORUL APARATULUI SIMI MOTION CAPTURE 3D. APLICATII IN INSUSIREA TEHNICII DIFERITELOR RAMURI SI PROBE SPORTIVE.
Director proiect: DRAGOMIR MARIAN
Facultatea de Educatie Fizica si Sport
Proiect definit în anul curent


Titlul temei: CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA SI INTEGRAREA SISTEMELOR DE IMAGISTICA MEDICALA SI BAZELOR DE DATE DISTRIBUITE
Director proiect: MOCANU LUCIAN-MIHAI
Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica
Proiect definit în anul curent


Titlul temei: CERCETARI PRIVIND EFECTUL UTILIZARII UNOR APE CU PROPRIETATI SPECIALE ASUPRA CRESTERII SI DEZVOLTARII SPECIILOR LEGUMICOLE
Director proiect: GIORGOTA MIHAI-NORU
Facultatea de Horticultura
Proiect definit în anul curent


Titlul temei: CERCETARI PRIVIND EVOLUTIA PRINCIPALELOR INSUSIRI FIZICE SI CHIMICE ALE SOLURILOR DIN ZONA COLINARA A OLTENIEI SUB INFLUENTA LUCRARILOR AGROFITOTEHNICE ANTIEROZIONALE SI A FERTILIZARII ORGANO-MINERALE
Director proiect: VASILE DUMITRU
Facultatea de Agricultura
Proiect definit în anul curent


Titlul temei: CERCETARI PRIVIND FUNDAMENTAREA UNOR PROCESE FIZIOLOGICE SI BIOCHIMICE LA VITA DE VIE IN CONDITIILE CENTRULUI VITICOL BANU MARACINE.
Director proiect: GAVRILESCU ELENA
Facultatea de Horticultura
Proiect definit în anul curent


 

Copyright © Universitatea din Craiova. | Ultima actualizare: 20-05-2019 Cautare | Contact | Harta Site | Design

Facultatile Universitatii din Craiova:
Departamente, adrese de interes:
Ministerul Educatiei si Cercetarii, Tineretului si Sportului Agentia Romana de Asigurare a Calitatii în Învatamantul Superior Portalul Uniunii Europene RoEduNet Proiecte strategice pentru Invatamantul Superior

Universitatea din Craiova

adresa: str. A. I. Cuza nr.13, Craiova, Romania, cod postal: 200585
tel: +40 251 414398, fax: +40 251 411688

Universitatea din Craiova este inregistrata ca operator in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, gestionat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter personal, sub nr. 10883, avand ca scop declarat "gestionarea bazei de date a cursantilor".